Smartia ikkunaverkkokaupan ehdot

 

 1. Tarjouksen pyytäminen ja tilaaminen

  1. Tarjouksen pyytäjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt

  2. Tarjous pyydetään ikkunaverkkokaupan kautta. Smartia antaa tilaajan valitsemille tuotteille sitovan tarjouksen sähköpostitse.

  3. Kauppasopimus tulee voimaan kun tilaaja on hyväksynyt Smartian tarjouksen ja Smartia on lähettänyt tilaajalle kirjallisen tilausvahvistuksen

  4. Tilaaja sitoutuu tarkistamaan tilausvahvistuksen ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi

  5. Yhteydenpito tilaajan ja Smartian välillä tapahtuu joko puhelimitse 010 574 5500 tai sähköpostitse info@smartia.fi

  6. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia

 2. Hinnat

  1. Smartian tarjouksessa olevat hinnat ovat voimassa 2 viikkoa.

  2. Smartian tilausvahvistuksen hinnat ovat sitovia edellyttäen, että tilaukseen ei tule tilaajan toimesta tehtyjä muutoksia

  3. Smartian lähettämässä tilausvahvistuksessa on mukana rahti. Mikäli toimitusosoite sijaitsee Saaristossa tai Lapissa on toimitustavasta ja rahtihinnasta sovittaan erikseen

 3. Maksaminen

  1. Maksuvaihtoehtoina on joko lasku tai Smartia rahoitus

   1. Lasku: Ostettaessa Smartia tarkistaa tilaajan luottokelpoisuuden. Mikäli luottotiedoissa on häiriömerkintä pidättää Smartia oikeuden perua tilauksen.

   2. Smartia rahoitus: Tilaajalla on mahdollisuus ostaa ikkunat Smartia rahoitukselle. Sähköinen luottopäätös haetaan Tästä >> (https://eficode.pohjola-finance.fi/kertaluotto/smartiaverkkokauppa ). Smartia rahoituksen esimerkkilaskelma löytyy Tästä >> (http://www.smartia.fi/Smartia+kertaluotto+maksuer%C3%A4taulukko.pdf )

 4. Tilauksen peruuttaminen

  1. Ikkunat valmistetaan mittatilaustyönä, joten vahvistetun tilauksen peruminen ei ole mahdollista.

 5. Toimitus ja toimituksen vastaanottaminen

  1. Toimitukseen sovelletaan kuluttajasuojalain määräyksiä, rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja (2002)

  2. Toimitusaika on lähtökohtaisesti 4-6 viikkoa tilausvahvistuksen kuittaamisesta. Smartia Oy toimittaa tuotteita vain Suomessa. Toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkipäivinä klo. 8 - 16 välillä

  3. Tilaajan on erityisesti huomioitava seuraavaa:

   1. Varastointivastuu siirtyy tilaajalle tavaran tultua puretuksi tilaajan ilmoittamaan paikkaan.

   2. Tilaaja osoittaa tavaralle sopivan paikan niin, että kuorman purkaminen on mahdollista tehdä normaaleja apukeinoja hyväksi käyttäen ja että tavara on suojassa säältä, varkauksilta, ilkivallalta ja muilta vastaavilta tekijöiltä.

   3. Siirrä pintahelapaketit ja mahdolliset lisävarusteet (hyönteisverkot, raitisilmaventtiilit) talteen. Noudat erityistä varovaisuutta kuljetuksessa ja käsittelyssä, jotta turhilta vahingoilta voitaisiin välttyä.

  4. Kuljetuspakkaus on tarkoitettu tuotteiden kuljetusta, ei varastointia varten. Tuotteet voidaan varastoida ulkona ilman suojakatosta vain väliaikaisesti. Suojapeitettä käytettäessä on huolehdittavaikkunapaketin tuulettuvuudesta ja estettävä veden pääsy kosketuksiin ikkunan kanssa.

  5. Ikkunat tulee varastoida aina pystyasennossa ja ikkunoiden tulee olla irti lattiasta. Varaston on oltava kuiva ja hyvin tuuletettu. Väärä varastointi saattaa aiheuttaa ikkunan vääntymisen ja vaurioitumisen.

  6. Smartia ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamista tai rakentamisesta syntyneistä vioista. Rakenteilla olevassa talossa (etenkin harkkotalot, kivitalot, paikalla muuratut) on huolehdittava rakennusaikaisesta suojauksesta ja riittävästä tuuletuksesta (rakennusaikaisen kosteuden poistamisesta), sillä pitkäaikainen kosteus sisätiloissa voi vaurioittaa ikkunoiden ja ovien maalipintoja, aiheuttaa puuosien vääntymistä ja turpoamista sekä helojen hapettumista ja ruostumista.

 6. Reklamaatio

  1. Mikäli tilaajalle on toimitettu väärä tuote, tuote on vaurioitunut tms., tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta välittömästi Smartialle puhelimitse 010277 7150 tai sähköpostitse info@smartia.fi,

  2. Tilaaja vastaa tuotteen tarkistamisesta. Tilaajalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa mahdollisesta kuljetusreklamaatiosta Smartia Oy:lle ja rahtikirjassa tulee olla merkintä kuljetusvauriosta

  3. Mikäli kuljetusvaurio on piilevä, jota ei voida havaita purkamatta pakkausta on asiasta kuitenkin ilmoitettava Smartialle 5 päivän kuluessa tuotteen saapumisesta.

 7. Takuu

  1. Ikkunoiden ja ovien tekninen ja rakennetakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien. Tekniseen takuuseen sovelletaan RT:n laatuvaatimussuosituksia, RYL 2000:n määräyksiä ja CE-merkintäoikeuden mukaisia ikkuna- ja ovistandardeja.

 8. Ylivoimainen este (Force majeure)

  1. Smartia Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Smartia Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Smartia Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

 9. Riitojen ratkaisu

  1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Smartian ja Tilaajan välillä pyritään riidat aina ratkaisemaan neuvottelemalla.